Alumnes del CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència visiten Mater

L’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)
d’Atenció a Persones en Situació de Dependència
de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)
va visitar Centre Mater,
concretament els serveis de Centre de Dia i Residència.

Vicenç Ferretjans, Psicòleg dels esmentats serveis,
i Noa López, tècnica en Comunicació i Activitats,
van ser els professionals de Mater
encarregats de liderar la visita.

Primerament van oferir una xerrada
centrada en els models d’atenció
a persones amb diversitat funcional
per, després, centrar-se en temes
més relacionats amb la comunicació.
Així mateix, van explicar el funcionament
de la Residència i del Centre de Dia,
el perfil de les persones ateses
i els projectes que tenim en marxa.

La jornada formativa va finalitzar
amb un recorregut
de tot l’alumnat
per ambdues instal·lacions.


Skip to content