Barcelona, 3 dies d’inspiració, creixement i somriures

Un grup de 16 directores, coordinadors i coordinadores
de diferents serveis de Mater
han viatjat a Catalunya
per visitar més de 20 entitats socials
de Barcelona i Girona
amb l’objectiu de conéixer
el seu funcionament
i els projectes que tenen en marxa
per tal d’intercanviar coneixements
i experiències.

3 dies per visitar més de 20 entitats

Instantànies que mai s'oblidaran

Dinàmica de grup al Magic World: experiències que fan pinya

Reflexions finals

Skip to content