Centre de Dia i Residència avaluen l’accessibilitat dels seus espais

Un grup de professionals de Centre de Dia i Residència
està treballant en l’avaluació de l’accessibilitat dels seus espais.
Això significa que estan revisant si les instal·lacions són accessibles,
és a dir, si qualsevol persona es pot desplaçar de manera segura
pel Centre de Dia i la Residència
per tal de fer tots els canvis que siguin necessaris.

Aquest treball de millora de l’accessibilitat universal
també contempla la creació d’una senyalització comprensible
per la majoria de les persones
i que sigui comú a tots els serveis de Mater.
Aquesta tasca es realitza amb professionals de tots els serveis
que treballen conjuntament i consensuen les accions.

D’altra banda, a Centre de Dia i Residència
estan completant la tasca de senyalització
en Llengua de Signes
de tots els cartells.
D’aquesta manera, les persones que
coneixen aquesta llengua
ho tendran més fàcil per identificar els diferents espais.

Aquesta tasca es va començar al març de 2021
i forma part del programa de millora de la comunicació funcional
que s’està executant amb el suport de Caixabank i Fundació Sa Nostra.

Entre els objectius d’aquest programa està el de
promoure l’accessibilitat universal
per tal de què les persones es puguin desplaçar
amb major seguretat
dins les nostres instal·lacions.

Aquest projecte es completa amb l’avaluació
de les necessitats comunicatives individuals de les persones participants,
la formació als professionals que formen part dels serveis,
la creació d’eines comunicatives comunitàries
així com la creació de sistemes de comunicació alternatius individualitzats.

Skip to content