Mater posa en marxa un programa que permetrà augmentar l’autonomia de les persones amb dificultats comunicatives

L’organització Mater inicia un programa per millorar la comunicació funcional– amb l’entorn- de la persona amb necessitats comunicatives (percepció, comprensió i expressió). És el cas d’aquells/es usuaris/àries amb sordceguesa. La finalitat és que les persones ateses al Centre de Dia i al Servei de Residència de l’entitat comptin amb les eines necessàries que els/les ajudin a disminuir les barreres comunicatives existents mitjançant un sistema expressiu individualitzat, significatiu, flexible i accessible. D’aquesta manera, es dota a la persona d’una major autonomia i autodeterminació per poder desenvolupar-se correctament en les diferents situacions del seu dia a dia. El projecte, que beneficiarà a un total de 99 persones de forma directa i 283, de manera indirecta és possible gràcies al suport de CaixaBank i Fundació Sa Nostra.

Els objectius específics de l’esmentat programa són:

  • Incrementar l’autonomia personal i social, així com, també, el benestar físic i emocional.
  • Millorar la comunicació adaptada a la persona amb dificultats comunicatives.
  • Establir canals alternatius i augmentatius de comunicació a través d’objectes reals i símbols pictogràfics.
  • Adoptar una major seguretat personal en els desplaçaments a les instal·lacions dels serveis.
  • Comprendre la informació que es rep.

Els/les professionals que duran a terme les accions són especialistes en Mediació Comunicativa, Audició i Llenguatge i en l’ús de la Llengua de Signes Espanyola. Inicialment, es realitzarà un estudi global de les necessitats comunitàries i, posteriorment, un altre individualitzat de cada persona usuària.

La directora general de MaterBàrbara Mestre, subratlla que «les persones amb altres capacitats intel·lectuals tenen dret a un entorn accessible». Així, «han de poder comunicar-se i rebre la informació adequada a les seves capacitats per tal de comprendre el seu medi i interactuar amb ell de la mateixa forma que la resta de població», conclou Mestre.

CaixaBank, referent en banca socialment responsable

CaixaBank és una entitat amb vocació social. Gràcies a la capil·laritat territorial de la seva xarxa d’oficines, detecta necessitats locals i dona suport a la Fundació “la Caixa” en la distribució d’ajuts que, el 2020, van arribar a més de 6.900 entitats socials per posar en marxa 8.500 projectes. Enguany, l’entitat ha incorporat a les seves línies d’actuació el llançament de convocatòries socials i mediambientals en col·laboració amb fundacions amb un destacat arrelament a deu comunitats.

L’entitat destaca per la seva actuació responsable i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals. L’índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index situa a CaixaBank entre els millors bancs mundials en termes de responsabili­tat corporativa. L’organització internacional CDP, per la seva banda, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic.

FOTO: Ainoa– tècnica en Comunicació i Activitats del Centre de Dia i del Servei de Residència de Mater– forma part del personal de l’organització que durà a terme el programa.

Skip to content