Centre de Dia organitza una jornada amb les famílies

Unes 50 famílies de persones usuàries del servei de Centre de Dia
van participar en la trobada organitzada pels professionals del servei.
L’esdeveniment es va celebrar en dues convocatòries,
la primera al matí i la segona a l’horabaixa.
Els objectius principals d’aquesta trobada foren:

  • Presentar la Direcció de Mater i l’equip tècnic del servei.
  • Explicar el funcionament del servei,
    especialment tot allò que fa referencia a la metodologia de treball
    i la planificació centrada en la persona.
  • Visitar les instal·lacions de Centre de Dia i la nova residència.

En primer lloc, les famílies es trobaren al Saló d’Actes de Mater,
on es van dur a terme les presentacions i explicacions.
Després, els assistents van poder degustar un àpat
preparat per l’alumnat de Formació Dual de Centre Mater,
i, posteriorment, en petits grups,
van visitar la nova residència
i alguns dels tallers de Centre de Dia.
Allà, els i les responsables de taller
explicaren el seu dia a dia.

La trobada resultà molt profitosa per a tothom,
d’una banda, va permetre que els familiars
puguin conèixer millor Mater.
D’altra banda, va suposar una gran oportunitat
perquè les famílies es coneguin entre elles
i puguin teixir xarxa
i compartir inquietuds.

Skip to content