Centre de Dia organitza una profitosa jornada amb les famílies

Unes vinticinc famílies de persones usuàries del servei de Centre de Dia
van participar en la trobada organitzada per part del servei.
L’esdeveniment es va celebrar en dues convocatòries,
la primera, al matí; i la segona, a l’horabaixa.

Els objectius principals d’aquesta trobada foren:

  • Presentar l’equip tècnic del servei.
  • Explicar el funcionament del servei,
    especialment allò que fa referencia a la metodologia de treball
    i la planificació centrada en la persona.
  • Visitar els diversos tallers de Centre de Dia.

En primer lloc, les famílies es trobaren a la nova Sala de Formació de Mater,
on es van dur a terme les presentacions i explicacions oportunes.
Després, els i les assistents van poder degustar un berenar
preparat per l’alumnat de Formació Dual,
i, posteriorment, en petits grups,
visitaren els diferents tallers de Centre de Dia.
Allà, els i les responsables de taller
explicaren el seu dia a dia.

La trobada resultà molt profitosa per a tots/es.
D’una banda, va permetre que els/les familiars
puguin conèixer millor Mater.
D’altra banda, va suposar una gran oportunitat
perquè les famílies es coneguin entre elles
i puguin teixir xarxa
i compartir inquietuds.

Skip to content