«De Tu a Tu», accions de sensibilització sobre les possibilitats de col·laborar amb Mater i les opcions de voluntariat

Un dels principals objectius
del projecte «De Tu a Tu»
és ampliar i donar a conèixer
a la societat mallorquina
els mecanisms de participació
existents a Mater,
especialment a la Part Forana.

Així, s’orienta a persones i institucions
sobre les opcions de col·laboració,
la contractació i compra
dels productes i serveis
del Centre Especial d’Ocupació,
o el voluntariat.

Una de les iniciatives
que fem
en el marc d’aquest projecte
és dur a terme accions de sensibilització
en centres educatius,
com per exemple
en els col·legis
de la xarxa dels CSFA.
També s’han fet xerrades
a altres centres
com el CEE Son Ferriol,
on aprofitarem la
primera edició
de la Fira d’Entitats.

Les possibilitats de voluntariat
són pràcticament infinites
:
acompanyaments puntuals,
tallers recurrents,
innovadores accions online
o el conegut com
voluntariat tècnic
són algunes de les possibilitats
que tenen les persones
que volen col·laborar amb Mater.

«De Tu a Tu» comporta l’execució
d’activitats de captació, promoció i formació.
El projecte rep el suport del Consell de Mallorca,
concretament de la Direcció Insular de
Participació i Juventut del Departament de
Promoció Econòmica
i Desenvolupament Local.

Skip to content