«Descobreix-te», el programa de pràctiques a Mater per l’alumnat de TAVA

Els i les joves que cursen Transició a la Vida Adulta (TAVA)
a l’escola Mater
estan passant per un moment molt important
de les seves vides:
el de triar com serà el seu futur.

Per facilitar aquesta tasca
el servei de Formació i Inserció Laboral de Mater
ha engegat «Descobreix-te»,
un programa de pràctiques laborals
sense sortir de Mater
que permet al/la participant
provar diferents oficis i tasques
amb l’objectiu d’orientar el seu futur més proper.

Així, aquests dies podem veure
als i les alumnes de TAVA
donar suport als treballadors i treballadores de
departaments com el d’Administració,
el de Neteja o el de Transport.

En el cas del servei de Transport,
la seva responsable, Consuelo Molina,
està molt satisfeta amb la feina que duen a terme
els alumnes Andreas i Víctor
netejant els cotxes i furgonetes
dues vegades a la setmana.

Gràcies a aquest nou programa
de pràctiques laborals
l’alumnat guanya en autoconeixement
de les seves habilitats laborals

i es facilita la transició cap al
servei de Formació i Inserció Laboral.

Skip to content