El Centre d’Educació Especial Mater participa en el programa «Suma’t» del Consell de Mallorca

El Centre dEducació Especial Mater

ha participat a «Sumat».

«Suma’t» és

un programa

del Consell de Mallorca

que té la finalitat

de promocionar

els esports minoritaris

i els valors saludables.

Un esport minoritari és
aquell esport
que practica poca gent.

Alumnat de l’escola

gaudí d’una sessió de «Psicoactius»

i de dos tallers diferents:

«Ballam?» i «Neurojocs».

«Psicoactius» cerca

estimular la psicomotricitat,

treballar el domini del moviment

d’una manera sana

i fomentar les relacions amb els altres

i l’entorn.

«Ballam?» ofereix

una bona dosi

de moviment i diversió

mitjançant jocs,

activitats d’expressió corporal

i diferents ritmes musicals.

«Neurojocs» pretén

estimular aspectes cognitius,

com ara l’atenció, la memòria

i el raonament a través del moviment.

Aquestes capacitats bàsiques

influeixen en l’aprenentatge.

Skip to content