Centre d’Educació Especial

Centre educatiu per a infants i joves que necessiten una adaptació curricular específica. A Mater, treballam les habilitats acadèmiques conjuntament amb l’autonomia personal per tal d’aconseguir que els i les alumnes siguin persones integrades en el seu entorn. L’atenció personalitzada i el compromís i la professionalitat de l’equip són els principals eixos que caracteritzen el nostre centre.

La nostra filosofia

La nostra filosofia està fundamentada en la missió, visió i valors de Mater Misericordiae com a organització. (enllaç a la secció) Tenint en compte això al Centre d’Educació Especial ens caracteritzam per:

 • Considerar la persona al centre de la nostra acció, des del respecte a la seva individualitat.
 • Comptar amb un estil propi de treball basat en el tracte personalitzat i proper amb l’usuari i la seva família.
 • Fomentar un diàleg constant amb les famílies.
 • Promoure i actuar per la inclusió social.
 • Propiciar un ambient de participació i de confiança on tothom té alguna cosa a aportar.
 • Donar importància a la senzillesa, l’acollida, la igualtat i el respecte en totes les relacions.
 • Donar preferència a les persones amb major discapacitat o desventatge social més gran.
 • Treballar l’empatia i la generositat des de la perspectiva cristiana i solidària que caracteritza a la titularitat.
 • Buscar l’eficiència, sempre amb ètica i d’una manera transparent.
 • Estar arrelats a l’entorn del que formam part.
 • Fomentar el respecte cap a la natura i el medi ambient, així com la interculturalitat, la diversitat, la justícia i la pau.
 • Potenciar el desenvolupament de llenguatges expressius i capacitats creatives.

 

Coordinador del servei: Mateu Perelló.

Contacte: dirpedago@orgmater.org i/o 971 27 49 59.

On ens pots trobar? Centre Mater.

Què oferim?

Educació infantil

De 3 a 7 anys.

S’utilitza una metodologia activa i programes individuals per a cada alumne. Prioritzam la comunicació i els hàbits d’autonomia personal. En aquesta etapa els descobrim diferents formes de comunicació i representació i els animam a utilitzar-les per expressar els seus sentiments, desitjos o experiències.

Bàsica I

De 7 a 13 anys.

En aquesta etapa partim de la premissa que la persona construeix el seu coneixement sobre la base de les experiències i a la interacció amb els altres i amb els objectes. Els programes s’organitzen en unitats didàctiques trimestrals i alguns dels objectius de l’etapa són:
Conèixer i controlar progressivament el cos, fomentar l’autonomia, establir relacions socials i participar en activitats culturals.

Bàsica II A

De 13 a 17 anys aproximadament.

Aquí es formen subgrups segons la capacitat cognitiva dels alumnes i se segueixen treballant els mateixos objectius que en l’etapa anterior. Ara bé, en aquesta cas es retira progressivament el suport de la persona adulta.

Bàsica II B

En aquest departament els objectius dels programes individuals dels alumnes estan determinats pel seu estat de salut i pel seu nivell maduratiu, tenint en compte que poques vegades podrem treballar cap a l’autonomia personal. Es dóna molta importància al cos com a vehicle dels aprenentatges i es promou la qualitat de vida de l’alumnat.

Bàsica II C

Aquí s’aplica una metodologia dinàmica, directiva (no autoritària) i variada, amb temps limitats. Es treballa el comportament col·lectiu del grup-classe i també les conductes individuals a través de pautes de modificació de conducta, suport o reforç en sessions individuals.

TAVA (Transició A la Vida Adulta)

De 16 a 21 anys.

L’etapa de TAVA s’estructura en tres àmbits: autonomia personal en la vida diària, integració social i comunitària i orientació i formació laboral en un entorn eminentment pràctic. Els alumnes, segons els seus perfils, participen en tallers de cuina, manteniment, jardineria o bugaderia, entre d’altres.

TAVAIL (Transició A la Vida Adulta – Inserció Laboral)

De 16 a 21 anys.

Es persegueixen els mateixos objectius generals que a TAVA, però en aquesta àrea posem l’accent en la Inserció Laboral de l’alumnat a través de l’adquisició dels coneixements tècnics bàsics i les habilitats necessàries per dur a terme les activitats professionals de cuina o de jardineria. Els alumnes i alumnes realitzen un treball real en un entorn real.

Departaments tècnics

Per poder atendre a les persones amb discapacitats diferents Mater compta amb professionals de perfils molt variats que atendran als i les alumnes en la mesura en què ho necessitin. Aquestes són les funcions que compleixen cadascun dels departaments.

Psicologia

 • Realització de psicodiagnòstics.
 • Orientació psicoterapèutica.
 • Orientació educativa a familiars.
 • Col·laboració orientativa en el camp pedagògic.
 • Participació en el treball conjunt del centre amb tot l’equip pluridisciplinar.

Fisioteràpia

 • Aplica tractaments específics de fisioteràpia a l’alumnat que ho necessita per potenciar les seves habilitats motores i aconseguir el major grau d’autonomia personal.
 • Assessora al personal del centre i als familiars dels i les aulmnes en ergonomia i cures posturals.

Atenció sociofamiliar

 • Exerceix de funció mediadora entre els àmbits escolar, familiar i sociocomunitari.
 • Recolza, col·labora i informa a les famílies sobre totes les seves inquietuds socials.

Salut

 • Satisfer les necessitats específiques de salut biopsicosocial de l’alumnat.
 • Interpretar i valorar les necessitats de salut.
 • Observar i registrar simptomatologies.
 • Programar controls mèdics.
 • Planificar i aplicar les prescripcions mèdiques.

Comunicació, Logopèdia i Noves tecnologies

L’objectiu general d’aquest departament és l’atenció integral en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge dels alumnes. Es treballa en grup i individualment. En grup es propicia la interacció entre els alumnes, mentre que individualment es treballen necessitats específiques del llenguatge.

Des de l’AMIPA us animam a col·laborar, ja que amb l’esforç de tots aconseguim:

 • Col·laborar a les festes que organitza l’escola (Nadal, Final de Curs). Alguns exemples són: xocolatada, gelats, coques, detalls per als alumnes (samarretes) o subvencionar espectacles (teatre, explica-contes, castells inflables).
 • Comprar material per al centre, atenent a les necessitats, com per exemple: material de psicomotricitat, material de logopèdia, material per a les aules o el Centre de Dia, etc.
 • Formació específica per a les famílies. S’estudiaran les propostes i podem organitzar algun curs sempre que hi hagi suficient demanda.
 • Tenir un espai comú on conèixer-nos i compartir interessos al marge de la rutina diària. Podem organitzar un cafè-tertúlia mensual i alguna trobada (excursió,torrada, pamboliada o similar).

L’Associació de Mares i Pares del Col·legi Mater Misericordiae existeix des de fa més de quaranta anys. Durant tots aquests anys hem treballat amb el centre per a la millora a l’educació dels nostres fills. Des de la Junta Directiva de l’AMIPA animam a totes les famílies a associar-se pel bé dels nostres fills, de l’associació i del centre. Pensam que l’AMIPA és un espai on compartir interessos i necessitats comunes, així com desenvolupar projectes que millorin la nostra qualitat de vida.

Descarrega el formulari de sol·licitud

Envia’ns un correu a amipamater@gmail.com

Suma’t a l’AMIPA. Tots guanyam!

Informació d'interès

Descarrega el Pla de Digitalització del CEE Mater aquí.

Blog del Centre d’Educació Especial de Mater.

Projectes i Programes

Projectes

Apostam per la innovació educativa des de la inclusió

En el centre educatiu duem a terme projectes, programes i activitats d’innovació educativa amb una clara vocació de treballar la inclusió social des de metodologies actives, participatives i vivencials. Un exemple és la participació de TAVA en la Mostra de Teatre Escolar de Palma

Leer +
Nuevas Tecnologías, programa de Educación
Projectes

Noves tecnologies: oferim les ajudes necessàries perquè tot l’alumnat les utilitzi

S’aplica en tots els nivells educatius amb l’objectiu de possibilitar l’accés als recursos informàtics a tot l’alumnat. Així, es reforça la comunicació i els aprenentatges escolars a través de programes adaptats a les capacitats de cada persona. A més, comptem amb les ajudes tècniques necessàries per a garantir l’accessibilitat dels alumnes i alumnes amb mobilitat

Leer +
Foto de grupo del alumnado de TAVAIL en Mater Sineu
Projectes

TAVAIL, una oportunitat per a joves aprenents

Els Programes de Transició a la Vida Adulta són una etapa més dins dels Centres d’Educació Especial per a l’alumnat d’entre 16 i 21 anys. Es treballen àrees com l’autonomia personal en la vida diària, la integració social o, fins i tot, l’Orientació Laboral. Mater fa una aposta més per aquell alumnat amb necessitats educatives

Leer +
Projectes

Programa ASCE, aules Mater a centres educatius de Mallorca

Mater aposta pel treball amb els nostres alumnes en els Centres Ordinaris. Disposar d’un context normalitzat per a treballar els programes individuals ajuda al nostre alumnat i al del centre ordinari, que ens acull a “normalitzar” la convivència i a avançar cap a la inclusió. Actualment disposam de 2 aules ASCEs, una en el centre

Leer +
Un alumno de Mater participa en el proyecto de fomento de la lectura
Projectes

Programa d’Abordatge Emocional d’Alta Intensitat

En el CEE Mater trobam perfils d’alumnes entre els quals s’inclouen aquells que mostren una sèrie de problemes de conducta d’una severitat que afecta no sols els aspectes acadèmics sinó també a la seva integració en el centre i amb les persones amb les quals allí conviuen. Davant aquesta situació l’equip de professionals de Mater

Leer +
Projectes

Servei d’Atenció Educativa per a persones Sordcegues

Projecte dut a terme en col·laboració amb l’ONCE per a la correcta atenció i intervenció educativa dels alumnes sordcecs. Els professionals que tracten a aquesta mena d’alumnat compten amb un Servei d’Atenció Educativa per a persones Sordcegues (SAEPS). Des del SAEPS s’han marcat les pautes que han de guiar el treball amb les persones sordcegues que té

Leer +
Skip to content