El conseller d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears visita el «Centre d’Educació Especial» de Mater

El passat divendres, 15 d’octubre del 2021, un equip de la Conselleria dEducació i Formació Professional, capitanejat per part del conseller Martí X. March i de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, visità el «Centre dEducació Especial» (CEE) de Mater, situat al Centre Mater (Son Gotleu, Palma). Completaven l’esmentat grup les següents persones:

  • Marta Escoda i Magdalena Vicens, Servei d’Atenció a la Diversitat.
  • Maria Elena Landa, Departament de Formació i Aprenentatge.
  • Maria Antònia Rossinyol, inspectora del CEE Mater.

Aquesta acció s’emmarca dintre de les visites que el conseller March realitza amb l’objectiu de conèixer la realitat, les demandes i les expectatives dels diferents centres educatius de les Balears.

En el decurs de l’activitat, es dugué a terme un extens recorregut per les instal·lacions del CEE a Palma: Infantil, Bàsica 1 i 2 i TAVA. Moment que aprofità el director pedagògic del Centre d’Educació Especial de Mater, Mateu Perelló, per explicar els diversos perfils i les necessitats concretes de l’alumnat. Per altra banda, l’equip de la Conselleria d’Educació i Formació Professional pogué veure, també, les noves aules fruit del «Projecte TEA», les quals seran inaugurades aviat.

El «Projecte TEA» presenta un disseny específic que aportarà als/a les alumnes una major sensació de seguretat, fomentarà la seva independència i, a la vegada, li proporcionarà una estimulació positiva adequada. Així mateix, tenint en consideració les característiques de l’alumnat amb TEA, s’han utilitzat materials similars, d’aspecte, a la fusta i amb acabats representatius de la naturalesa (amb el fi d’aportar calidesa i familiaritat) i colors neutres, prioritzant els verds i blaus. Els espais estan insonoritzats, les finestres són grans (ja que es descartà la instal·lació dels tradicionals fluorescents i s’optà per la llum natural atenuada) i les aules estan equipades amb pantalles digitals.

Finalment, Martí March, Amanda Fernández, Marta Escoda, Magdalena Vicens, Maria Elena Landa i Maria Antònia Rossinyol mantingueren una reunió amb l’equip directiu i l’APIMA del Centre d’Educació Especial de Mater. La directora general de l’organització, Bàrbara Mestre, agraí «molt sincerament» la visita i destacà que fou «un autèntic plaer poder explicar la situació del CEE als/a les responsables de la Conselleria» perquè «és fonamental seguir construint sinergies positives que reforcin la ja estreta col·laboració amb lAdministració».

Skip to content