En marxa, de nou, «Vincles», una iniciativa socioeducativa impulsada per Mater i l’IES Son Rullan

«Vincles» és un projecte socioeducatiu

impulsat per Mater

i l’IES Son Rullan.

Els i les participants
dels projectes d'Aprenentatge i Servei
treballen sobre necessitats reals de l'entorn
amb l'objectiu de millorar-lo.

Alumnes de l’escola

i persones usuàries del Centre Ocupacional Mater,

juntament amb alumnes de Secundària

de Son Rullan,

participen en el projecte.

Alguns dels principals objectius

de «Vincles» són:

  1. Generar una xarxa de noves relacions
    fora del context habitual.
  2. Promoure un pensament crític
    i reflexiu amb l’entorn social
    i compromès amb la seva transformació.
  3. Oferir espais d’aprenentatge cooperatiu.

L’aprenentatge cooperatiu

pretén que els i les alumnes

es vinculin estretament entre ells/es.

Així, cada alumne/a sap que

el seu esforç personal

ajuda els companys/es a

aconseguir l’èxit grupal i individual.

Skip to content