Formació sobre comunicació bimodal al CEIP Es Pont

Marta Nicolau i Susana Alonso
són logopedes de l’equip d’Atenció Primerenca de Mater.
Fa unes setmanes
van impartir una sessió formativa
sobre comunicació bimodal
a professorat i alumnat del CEIP Es Pont
amb l’objectiu de què aquestes persones
es puguin comunicar i entendre
a un dels alumnes
,
usuari d’aquest tipus de comunicació.

A la formació amb l’equip docent,
de caire més teòric,
es va explicar què són
els Sistemes Alternatius i Augmentatius
de la Comunicació (SAAC)
i, concretament,
en què consisteix la comunicació bimodal
i per què es fa servir en aquest cas.

Després, amb l’alumnat,
la formació va ser més pràctica
i els assistents van poder aprendre
els signes de algunes
salutacions, accions o colors.

Aquesta formació forma part
del conjunt d’accions d’intervenció en l’entorn
que es fa des d’Atenció Primerenca
per tal d’oferir recursos
més enllà del propi servei.

Skip to content