«Iguals i diferents», lema del Curs Escolar 2022-2023 del ‘Centre d’Educació Especial’

Si ens aturam per uns moments, podem adonar-nos de les nostres diferències. Per començar, tots/es i cada un/a de nosaltres tenim un nom que ens defineix; alguns noms segurament coincidiran, però d’altres seran ben diferents. També els nostres rostres i cares són diversos, com ho és la nostra alçada i les nostres aficions. Hem de tenir present que no tots/es pensam igual i que, probablement, les nostres preferències i gustos tampoc coincideixen. Alguns/es dels nostres companys/es segurament no han nascut aquí o són d’una altra cultura i, fins i tot, podem dir que cadascú de nosaltres ha viscut una història ben diferent.

Fins aquí ens haurem adonat que, certament, hi ha moltes diferències entre nosaltres i, malgrat tot, què és el que realment fa que puguem compartir junts/es aquesta aventura d’anar a escola?

Doncs que malgrat les nostres diferències, tots/es som iguals, tots/es mereixem ser respectats/des, poder accedir a l’aprenentatge, ser valorats/des, tenir amics/gues i, per descomptat, sentir que formam part d’un grup: a mesura que ens anam coneixent, les diferències es converteixen en font d’estima, tolerància i acceptació.

Quan posam consciència al nostre interior, ens adonam que tots/es tenim coses bones que podem compartir. I donar aquestes coses tan importants fa que siguem iguals.

Us animam a gaudir d’aquest nou curs escolar posant esment i estimant les nostres diferències i, per damunt de tot, adonar-nos que tots/es som iguals, cosa que implica que hem de rompre les barreres de «jo som més bo que tu» o «jo som més gran que tu». Aquestes barreres ens impedeixen poder veure l’altre tal com és. Cal aprendre a posar la mirada, a conèixer i valorar les persones per qui són, amb les seves fortaleses i debilitats, i no per com són en aparença i aspecte.

Les diferències ens complementen. És així com ens fan sumar en amics/gues i experiències.

Skip to content