Entrevista con una técnica de orientación laboral

L’Agenda 2030 al servei de Formació i Inserció Laboral

El servei de Formació i Inserció Laboral de Mater
compleix molts dels objectius de l’Agenda 2030.

El servei de Formació i Inserció Laboral és el servei de Mater
que ofereix formació i orientació a les persones
per tal de què puguin aconseguir
una ocupació digna.

Aquests són els objectius de l’Agenda 2030
que es treballen en el servei de Formació i Inserció Laboral.
Els que no es treballen es veuen més clars, gairebé blancs.

Alguns exemples

Objectiu número 4: Educació de qualitat

A Mater organitzam accions formatives
per a persones amb altres capacitats intel·lectuals

Objectiu número 5: Igualtat de gènere

A Mater ens esforçam perquè
les dones tenguin
les mateixes oportunitats laborals
que els homes

Objectiu número 8: Treball digne i creixement econòmic

Les persones amb altres capacitats
poden tenir dificultats
per trobar feina.
A Mater ajudam a aquestes persones
i també ajudam
a reduir la taxa d’atur.

Objectiu número 9: Indústria i innovació

Al nostre servei de Formació i Inserció Laboral
oferim formacions cada setmana
sobre la recerca de feina
a Internet
fent servir noves tecnologies.

Objectiu número 12: Producció i consum responsables

A Mater ajudam a les empreses de Mallorca
a ser més responsables i solidàries.
Per exemple, si contracten persones
amb altres capacitats.

Objectiu número 17: Aliances per aconseguir els objectius

A Mater cada any cream nous vincles
amb empreses i institucions
per aconseguir que les persones amb altres capacitats
tenguin més oportunitats laborals.

Infografia que resumeix com aplicam l’Agenda 2030 al servei de Formació i Inserció Laboral
Skip to content