Les aules ASCE amb les noves pedagogies

Estàs llegint la versió en Lectura Fàcil · Clica aquí per accedir a la versió en lectura difícil

Mater té aules amb a alumnes a altres escoles.
Aquestes aules les anomenam Aules ASCE.
A l’escola Sant Francesc d’Assís de Palma
hi ha una Aula ASCE.

A l’Aula ASCE de Sant Francesc
treballen amb noves pedagogies.
Noves pedagogies són
noves formes d’aprendre.

Aquestes noves pedagogies es coneixen com:
– Pedagogia Holística
– Pedagogia Sistèmica
I donen molta importància a la llibertat,
per tal de què cada persona aprengui al seu ritme.
També donen importància a l’amor,
i als aprenentatges pràctics

Això significa que en aquesta aula
de l’escola Sant Francesc,
tots els alumnes han après mentres jugaven
al racó de la botiga
o mentres practicaven ioga.

Les aules ASCE amb les noves pedagogies

A l’aula ASCE de l’escola Sant Francesc d’Assís de Palma tots els programes es contemplen dins la mirada de la Pedagogia Holística i Sistémica. Enguany han posat en marxa el programa de Ioga a l’aula i han creat un espai de botiga, les dues iniciatives des de la mirada que aporten aquestes noves pedagogies. Però… En què consisteixen exactament?

Els quatre pilars de la Pedagogia Holística

  • Desenvolupament integral: en tot el procés educatiu s’ha de tenir en compte el món físic, social, espiritual i emocional en conjunt.
  • Llibertat i confiança: llibertat en el procés de desenvolupament, cada persona al seu ritme hi troba el seu camí; confiança en la capacitat intrínseca, ho aprendrà quan sigui necessari i en el moment adequat. Mirar des del silenci a l’alumne.
  • Connexió amb la vida: connexió humana que desenvolupa l´alumne amb l’adult. Es prioritza l’educació des de la recreació de vivències i experiències i no des de la reproducció, des de la memòria.
  • Comunitat i servei a la resta: educació on el treball està present, s’uneixen els contraris, col·laboratiu i cooperatiu, mai competitiu.

Totes les activitats passen per aquests quatre pilars i tenint molt en compte l’etapa evolutiva on es troba l’alumne. Els alumnes d’aquesta aula es troben en l’etapa de l’acció i sensibilitat.

La Pedagogia Sistèmica, estratègies d’intervenció per millorar els vincles

La Pedagogia Sistémica ha entrat a moltes escoles públiques, concertades i privades, i a moltes altres organitzacions socials i d’altra índole, com un focus que dóna respostes i estratègies d’intervenció per millorar els climes educatius, les relacions i els vincles entre tots aquells agents que faran possible l’acte educatiu i l’èxit de l’aprenentatge, en diversos contextos d’acompanyament.

No ofereix receptes màgiques, ni tècniques mecàniques, lo que sí mostra és com incloure en l’educació allò que dóna sentit de veritat a la vida, quines són les ensenyances essencials que ens fan forts davant tanta informació venal, davant tants de moviments que fan tremolar algunes estructures i la mateixa funció de l’escola, i de les organitzacions socials.

Posam l’atenció a les persones, en les seves històries de vida, interessos, en la dignitat de les seves arrels, vinguin d’on vinguin, en les identitats i talents, descobrim informació oculta que ens xerra de la xarxa de la que formem part, i que hem anomenat la xarxa amorosa per educar, per acompanyar.

Les aportacions de la visió sistèmica i en especial de Bert Hellinger i les Constel·lacions Familiars, han obert una porta que ordena i connecta informació perquè circuli energia amorosa, de tal manera que la vida pugui tenir èxit.

Ambients preparats o com aplicar aquestes pedagogies dia a dia a l’aula

Els ambients preparats són entorns relaxats que permeten que es respectin els ritmes de la infància, les seves necessitats i interessos, amb materials adequats a la seva edat en funció de l’etapa de desenvolupament en la qual es troben. Els infants aprenen de manera activa i vivencial i des de la no directivitat ni intervenció de la persona adulta.

L’aprenentatge només es pot produir si es realitza quan en cada etapa de desenvolupament hi ha relacions d’amor i respecte, en un context relaxat, sense perills, sense exigències alienes i ple d’ofertes per interaccions concretes.

Rebeca Wild

Enguany a l’aula ASCE de Sant Francesc d’Assís s’ha treballat amb l’espai de la botiga i amb activitats de ioga des d’aquestes perspectives.

Skip to content