Les aules noves d’Educació, a ple rendiment

Després d’uns dies de neteja,
organització d’espais i
trasllat de mobles,
l‘alumnat d’Educació
ja ocupa les noves aules

que vam posar en marxa
al finalitzar el curs passat.

El disseny i la construcció
d’aquests nous espais s’ha fet
seguint els mateixos criteris
que amb el «Projecte TEA»
executat el curs passat.
Així doncs, comptam amb
noves aules més modernes,
on predomina la llum natural
i els colors suaus,
totalment climatitzades.

A l’exterior d’aquestes aules
comptam un ampli espai
recentment ajardinat

que s’equiparà amb jocs d’esbarjo.

El nou mòdul compta en total
amb tres aules,
una sala polivalent
i dos lavabos totalment accessibles
equipats, a més, amb dutxa.

Enguany, l’Escola té en funcionament
26 aules a Centre Mater
i 3 aules més,
les anomenades “aules ASCEs”,
a altres centres educatius de Palma.

Skip to content