Mater posa en marxa «De tu a tu» per reforçar la captació, promoció i formació de les persones voluntàries de l’entitat

L’organització Mater engega «De tu a tu», un projecte que sorgeix de la necessitat detectada per part del «Servei de Voluntariat» de l’entitat d’enfortir la línia de treball adreçada a la captaciópromoció formació. Així, els principals objectius de l’esmentat programa són: per una banda, ampliar i donar a conèixer a la societat mallorquina els mecanismes de participació existents a Mater, fent especial èmfasi a la Part Forana, i, per una altra, fomentar i fidelitzar l’acció voluntària de l’organització mitjançant accions de suport i enfortiment i l’impuls d’un voluntariat de qualitat. «De tu a tu» compta amb el suport del Consell Insular de Mallorca– més específicament, de la Direcció Insular de Participació i Joventut del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local– i ha rebut una subvenció de 2.218,93 euros, concedida dins del marc de la «Convocatòria per dur a terme Projectes de Participació Ciutadana i d’Acció Voluntària per l’any 2022».

L’execució de «De tu a tu» comporta la realització d’activitats de sensibilitzaciócaptació i formació que contribueixen a:

  • Orientar a particulars i recursos interessats en relació amb els mecanismes de col·laboració articulats a Mater
  • Reactivar i cercar noves oportunitats i aliances, promovent el voluntariat tècnic.
  • Fomentar el voluntariat recurrent.
  • Reforçar el rol del voluntari/ària a través de formacions relacionades amb l’objecte i l’àmbit d’actuació que li permetin incrementar competències per avançar en aquella àrea sobre la qual estan realitzant la seva acció voluntària.
  • Promocionar la figura de la persona voluntària entre els/les treballadors/es de l’entitat, donant a conèixer bones pràctiques.
  • Proporcionar al personal de Mater informació i assessorament sobre la gestió i atenció de qualitat de les persones voluntàries en totes les fases: acollida, desenvolupament, seguiment i desvinculació.

Pel que respecte a les mencionades formacions, es garanteix, en qualsevol cas, la participació de les persones voluntàries en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació dels programes de voluntariat dels quals prenen part. En aquest sentit, es duen a terme diferents tipus de formació: bàsica (dirigida a conèixer l’organització), específica (per actualitzar els coneixements i poder afrontar els avenços), en pràctiques amb tutoritzacions (fins que la persona voluntària adquireixi les habilitats i l’experiència necessàries) i en matèria de qualitat de l’acció voluntària.

La directora general de MaterBàrbara Mestre, exposa que «De tu a tu» suposa «blindar l’actuació dels voluntaris/àries com a agents transformadors, sent concebuts/des com a membres actius del procés i l’evolució dels usuaris/àries». «Donades les característiques intrínseques del col·lectiu d’atenció de l’entitat, la tasca del voluntari es basa a actuar directament en els entorns socials, comunitaris i familiars del beneficiari/ària», sosté Mestre.

Ves al contingut