Mater, present a l’Anuari de l’Envelliment amb un article sobre l’ús d’apps i l’envelliment actiu

Vicenç Ferretjans, Lorena Cuenca,
Laura V. Pérez i Adoración Luzón,
són professionals de Psicologia
de Centre de Dia i Servei Ocupacional
de Mater.

Ell i elles són l’autor i les autores de l’article
“Envelliment actiu i discapacitat intel·lectual: bones pràctiques amb apps”.
Aquest article explica els resultats que s’han obtingut
després de fer sessions de treball amb l’app Stimulus
amb les persones més majors del Servei Ocupacional i Centre de Dia.

Aquest article científic s’ha publicat a l’Anuari de l’Envelliment de les Illes Balears,
una publicació de la Universitat de les Illes Balears
que inclou tota una col·lecció d’articles científics
que tracten l’envelliment des de diferents perspectives.

A Mater s’ha estudiat com pot ajudar
l’ús de les noves tecnologies
a les persones més grans.

Els resultats han sigut molt positius:
pel 80% de les persones
que han participat en aquest estudi
la pràctica freqüent amb l’app Stimulus
ha sigut molt positiva
per frenar el deteriorament cognitiu.

Deteriorament cognitiu
significa que el cervell
funciona cada vegada pitjor.
És normal que el nostre cervell
funcioni pitjor a mesura que ens fem grans
però mantenir el cervell actiu
amb activitats com les que proposa l’app Stimulus
ens ajuden a que el cervell funcioni millor.

Aquesta iniciativa,
la de treballar amb aplicacions mòbils
en la població de més edat de Mater,
és a dir, amb els majors de 45 anys,
forma part d’un projecte molt més extens
on treballam, a més de la salut mental,
la salut física i les relacions socials i familiars.

Aquest projecte, anomenat VIDA,
rep el finançament de Fundació “la Caixa”,
ja que fou un dels seleccionats a les
Convocatòries Socials 2020.

Skip to content