Mater rep una donació de 1.000 euros d’«Almacenes Femenías» per seguir millorant la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional

L’organització Mater ha rebut un donatiu de mil euros per part d’«Almacenes Femenías». Aquesta important aportació s’engloba dins una acció solidària que l’empresa mallorquina duu a terme de forma anual i que beneficia a un total de tres projectes socials de l’illa. Mater destinarà aquests doblers a donar compliment a la missió de l’entitat (millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional, promovent la consecució d’una vida tan plena i autònoma com sigui possible, des del respecte a la seva dignitat, intimitat i dret a ser diferent). Més concretament, al finançament del «Projecte TEA»; el qual té la finalitat de proporcionar a l’alumnat del Centre d’Educació Especial amb diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) uns espais totalment renovats, capaços de donar una resposta òptima a les seves necessitats.

A l’acte d’entrega de l’esmentada donació, hi han estat presents: el director comercial d’Almacenes Femenías, Juan Jaume Femenías, la directora de Contractació Centralitzada de Béns i Serveis i Relacions Externes de Mater, Mónica Nebreda, el membre del Departament Comercial de la companyia, Gregorio Jaume Femenías, i el director de Treball de l’organització, Jaume Font. «Mater vol felicitar a Almacenes Femenías per aquesta fantàstica iniciativa solidària», ha destacat Font, qui ha recordat «la importància de la col·laboració amb el teixit empresarial» per a l’entitat. Per altra banda, Almacenes Femenías ha posat en valor el compromís de Mater.

Almacenes Femenías es dedica, fonamentalment, a la distribució de materials per a la construcció, rajoles i paviments. L’objectiu primordial que persegueix l’empresa és satisfer les necessitats dels clients/es, aportant les solucions tècniques i decoratives que precisin i oferint una selecció de productes que estiguin a l’altura dels mercats europeus actuals. Un altre dels seus propòsits és la incorporació de productes de qualitat. L’activitat comercial està orientada tant a particulars com a professionals, constructors, promotors… sense descurar el sector hoteler i de serveis.

Per la seva part, Mater, que compta amb uns/es 450 professionals i més de mil persones usuàries, atén de forma integral a persones amb diversitat funcional, fent front als diferents desafiaments que es presenten a la seva vida diària- des del naixement i durant tota la seva trajectòria vital- i procurant serveis de qualitat.

Ves al contingut