Mater s’adhereix a l’«Agenda 2030» i presenta una campanya per impulsar el desenvolupament dels ODS

L’organització- alineada envers un model econòmic, social i ambiental sostenible- s’adhereix a l’«Agenda 2030» de les Nacions Unides, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat. A més, l’entitat posa en marxa la campanya «Mater amb lAgenda 2030»; la qual té com a objectius fonamentals: 1) explicar com contribueix Mater a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)- i de les seves corresponents metes- a través de tots els seus serveis, projectes i programes específics; i 2) sensibilitzar, assessorar i dotar d’eines al propi personal de l’organització, a empreses i entitats en relació amb l’adopció de noves mesures i estratègies que ajudin a aconseguir els ODS, més enllà de les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ja existents.

Entre les principals accions que es duran a terme, és possible destacar les següents:

  • Campanya de comunicació per divulgar els valors i la cultura pròpia de la RSC, tenint com a criteris de referència els ODS.
  • Prospecció, per una banda, en el teixit empresarial de Mallorca per promoure la RSC i la contractació de col·lectius vulnerables i, per una altra, en entitats del Tercer Sector per tal de fixar compromisos i acords de col·laboració perquè puguin integrar els ODS dintre de la seva estratègia.
  • Adopció de més mesures de transparència i foment del Departament de «+Valor» de l’organització.

«Mater amb l’Agenda 2030» suposa un ferm compromís amb la meta 17.17 Aliances publicoprivades dels ODS. Així mateix, Mater gestiona diferents serveis, projectes i programes des d’una perspectiva sostenible i alineada amb els ODS; models transferibles a altres entitats i empreses. En aquest sentit, apuntaríem:

  • El Centre Especial dOcupació: la inclusió sociolaboral de persones amb altres capacitats a les línies de negoci, afavorint la creació de llocs de feina dignes i de qualitat.
  • El Servei de Formació i Inserció Laboral, que realitza una feina directa amb el teixit empresarial de l’illa. Activitats d’intermediació en pro d’assolir majors oportunitats per als col·lectius més vulnerables, reduint la pobresa i millorant la qualitat de vida de les persones.

Skip to content