Mater s’incorpora a la Mesa Palma Accessible de Cort

Mater s‘ha estrenat
aquesta setmana
com a nova entitat que
forma part
de la Mesa Palma Accessible.

Formada al 2013
aquesta Mesa té per objectiu
promoure l’accessibilitat universal
i l’eliminació de les barreres arquitectòniques,
urbanístiques,
del transport i de la comunicació, convertint l’accessibilitat
en una eina d’integració
e igualtat de drets i oportunitats,
per tal d’aconseguir
una millora a la qualitat de vida
tant de les persones amb discapacitat
com de la resta de la societat.

La Mesa Palma Accessible
es reuneix cada dos mesos.
La darrera trobada fou
per videoconferència
aquesta mateixa setmana,
una reunió on es formalitzà
la presentació de la nostra entitat.

Així, com a membres de la Mesa,
som part activa
en la presa de decisions

relatives a l’adequació d’espais
dins el municipi de Palma.

A més, podem donar veu
a les demandes del personal de Mater,
i de les persones usuàries
o de les seves famílies
en matèria d’accessibilitat
dins la ciutat de Palma.

La Mesa Palma Accessible
està formada per
Angélica Pastor,
regidora d’Infraestructures i Accessibilitat
de l’Ajuntament de Palma,
per les persones
de l’Oficina d’Accessibilitat de Palma,
i per representants d’entitats socials
com ONCE, Coordinadora, Aspas o Predif,
entre moltes altres.

Skip to content