Mater suma una furgoneta elèctrica i nous ordinadors portàtils gràcies a l’«IRPF Social» 2021

L’organització Mater ha adquirit un vehicle elèctric i nous ordinadors personals per a la millora contínua de l’atenció integral que reben les persones usuàries del Servei Ocupacional de Mater Sineu i del Centre de Dia de l’entitat, respectivament. Aquestes inversions, que beneficiaran a un total de 315 usuaris/àries, han sigut possibles gràcies a la «Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per al finançament de despeses d’adquisició de vehicles elèctrics i d’adquisició o manteniment d’eines informàtiques i tecnològiques utilitzades en la prestació de serveis socials a les Illes Balears, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per a l’any 2021» de la Conselleria d’Afers Socials i Esports de les Illes Balears.

La directora general de MaterBàrbara Mestre, agraeix «la col·laboració fonamental» de la Conselleria d’Afers Socials i Esports i dels contribuents de les Balears que marcaren la X a la casella solidària de l’IRPF 2021.

L’objectiu principal del Centre de Dia és mantenir o assolir el grau més alt d’autonomia i benestar de la persona, prevenint situacions de major dependència, potenciant la inclusió social i donant suport als familiars. Per aquest motiu, en aquest cas, la subvenció va destinada a cobrir tres grans grups de necessitats detectades:

  1. Aquelles necessitats motivades per la situació de la pandèmia de la COVID19. Les reunions presencials entre els/les professionals del servei i els externs i/o famílies s’han vist restringides i, en moltes ocasions, es duen a terme de forma telemàtica.
  2. Millora de la feina en entorns digitals. Facilita, per una banda, el treball col·laboratiu i, per una altra, la comunicació entre equips, obrint noves possibilitats.
  3. Utilització de les TIC com a eina d’aprenentatge. A través de tauletes i ordinadors, els i les professionals poden treballar amb les persones ateses, de forma individualitzada, activitats relacionades amb l’estimulació cognitiva i sensorial.

Per la seva part, la finalitat general del Servei Ocupacional de Mater és oferir suports a les persones amb diversitat funcional per aconseguir el màxim desenvolupament personal i inclusió social mitjançant accions terapèutiques ocupacionals o de benestar, d’aprenentatge per a l’autonomia i d’inserció sociolaboral, prioritzant l’atenció centrada en la persona i garantint la protecció dels seus drets. Així, la compra de la nova furgoneta elèctrica permet el desplaçament de les persones usuàries fins a les instal·lacions de Mater Sineu, on tenen lloc tallers ocupacionals. Un desplaçament que, d’acord amb la Política de Qualitat de l’organització, és sostenible mediambientalment.

Skip to content