Nou impuls al servei de Promoció de l’Autonomia

El servei de Promoció de l’Autonomia, creat al 2018 amb l’objectiu d’unificar recursos i oferir eines per millorar l’autonomia de les persones ateses a Mater, continuarà els pròxims anys gràcies al finançament de la Conselleria d’Afers Socials i Esports que subvenciona una part i garanteix el seu futur.

Aquest programa, dirigit principalment a les persones de Mater en edat laboral, compta amb la participació de professionals de la Psicologia i el Treball Social, que, coordinadament, dissenyen i executen tot un seguit d’accions per potenciar l’autonomia personal. El més destacat d’aquest servei és el seu treball individualitzat sobre cadascuna de les persones que en formen part, que reben sessions individuals i, a més, els professionals cerquen els recursos més adients per cada cas.

Així, per exemple, algunes persones, a més del treball individualitzat, participen en sessions d’informàtica o en tallers laborals i d’altres se centren més en realitzar activitats a la comunitat.

Amb tot, el que es preten en Promoció de l’Autonomia és que les persones rebin els suports més adients per dur a terme les activitats de la vida diària per elles mateixes.

Skip to content