El nou Punt Verd de Mater

Nou Punt Verd a Mater!

Des d’aquesta mateixa setmana, comptam amb contenidors de reciclatge d’Emaya dins les nostres instal·lacions. Gràcies a aquesta iniciativa ja no cal sortir al carrer per tirar les escombraries i ho tenim molt més fàcil per separar i reciclar els residus. Concretament, comptam amb contenidors de paper, plàstic, vidre, matèria orgànica i rebuig, situats a l’aparcament de Centre Mater.

Els serveis de Neteja i Cuina, que són dels que més residus generen, han rebut una formació específica per reciclar correctament. D’altra banda, els serveis que ja reciclaven amb anterioritat ho tenen més fàcil per desfer-se dels seus residus.

Amb accions com aquesta, reafirmam el nostre compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat i contribuïm a la consecució de l’objectiu número 12, sobre producció i consum responsables, de l’Agenda 2030.

Skip to content