Inmaculada Picornell, coordinadora del servei, amb un dels convenis

Nous vincles amb el CEPA Francesc de Borja Moll i la Fundació Intermèdia

Un dels compromisos que tenim a Mater és el d’establir nous vincles i vies de col·laboració per tal de crear sinèrgies que ens ajudin a assolir el nostre principal objectiu: millorar la vida de les persones amb altres capacitats intel·letuals i la de les seves famílies.

En aquest sentit, en el mes d’abril Mater ha signat dos convenis amb entitats que treballen per la millora de la formació i de la ocupació dels joves; són la Fundació Intermèdia i el Centre d’Educació de Persones Adultes (CEPA) Francesc de Borja Moll. En ambdós casos la posada en marxa d’aquestes col·laboracions s’ha realitzat des del nostre servei de Formació i Inserció Laboral.

CEPA Francesc de Borja Moll és un centre que compta amb una àmplia oferta formativa dirigida a persones adultes, des d’ensenyaments inicials fins a cicles formatius de grau mitjà, així com formació en idiomes i altres cursos de caràcter laboral. D’altra banda, Fundació Intermèdia és una entitat que treballa a la zona de Manacor especialitzada en l’orientació laboral de joves en situació de vulnerabilitat social.

Amb aquests nous convenis ampliam horitzons, la qual cosa ens permet oferir els recursos més adients per a cada persona atesa tant a Mater com a aquestes entitats.

El Servei de Formació i Inserció Laboral de Mater, impulsor d’aquests convenis, funciona gràcies al programa «PIO», el qual compta amb la participació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el cofinançament del Fons Social Europeu. El personal d’aquest servei treballa per aconseguir una ocupació digna per a les persones usuàries de l’organització.

Skip to content