Premi Integra BBVA a la inserció laboral de Mater

La Organització Mater Misericordiae ha estat pionera en la inserció sociolaboral, perquè està convençuda que la normalització i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat passa necessariament per una ocupació digna i per sentir-se útils en aquesta societat. La trajectòria ha estat llarga i plena de dificultats, però també plena de satisfaccions. En aquest llarg recorregut, hem tingut una important sempenta amb la creació del centre especial d’ocupació treball i natura. Una entitat que neix de l’excel•lent feina feta pel nostre centre ocupacional a Sa Cabaneta, i que ara segueix endavant gràcies a les ganes i la il•lusió de tota la organització i, molt més encara, de les persones amb discapacitat intel•lectual que hi treballen.
 
La Granja Escola Sa Cabaneta, les persones que treballen a diferents indrets de la organització i les brigades de jardins, ens demostren cada dia que les persones amb discapacitat intel•lectual són molt capaces, i que la seva feina, no és només productiva, sinó que té un plus d’afectivitat i de humanitat que ens fa més vàlids i competitius que moltes empreses ordinàries.
 
Tot això ens porta a no rendir-nos en aquesta tasca de la inserció laboral i a superar totes les dificultats que se’ns presenten. Ens porta a no quedar-nos amb el que tenim, i assumir nous reptes amb projectes que esperen donar solucions i respostes a un món que cada dia ens interpel•la.
 
Mostra d’això és el projecte d’es convent. Darrera aquest nom, hi ha la curolla de reutilitzar els convents buits de les Germanes Franciscanes en favor de la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Ho iniciam amb un projecte pilot a Ariany. Farem del convent d’Ariany un  centre d’inserció laboral, amb l’activitat de Turisme rural d’interior. Aquesta activitat turística, exercida per un centre especial d’ocupació com el nostre, comporta infinitud de beneficis: cream llocs de treball per a persones amb discapacitat, conservam el patrimoni cultural i espiritual d’Ariany, sensibilitzam a clients i habitants d’Ariany de les capacitats dels nostres treballadors, contribuïm a la dinamització de l’economia rural de la zona, donam experiència als nostres treballadors per a que es puguin inserir en el sector turístic ordinari… Són tantes les bonances d’aquest projecte, que ha estat premi nacional Integra del BBVA. Aquest premi, apart del reconeixement a la innovació del projecte, té una dotació econòmica que contribuirà a finançar part de la inversió prevista en aquest projecte. Naturalment amb aquesta ajuda no n’hi ha prou, i per això estam cercant altres fonts de finançament per tirar endavant amb aquest somni.
 
Recollir aquest premi ha estat per nosaltres tot un honor perquè estam molt orgullosos de la trajectòria d’inserció laboral de la nostra organització, però sobretot de la feina tan ben feta dels nostres treballadors amb discapacitat.

Skip to content