Primers contactes amb els nous responsables de la Conselleria de «Famílies i Afers Socials»

Profitosa reunió institucional entre

la Conselleria de «Famílies i Afers Socials»

i Mater.

Primera presa de contacte amb

la consellera Catalina Cirer

per donar-li a conèixer

els serveis, programes

i projectes en marxa actualment,

així com, també,

els principals reptes de futur

de l’organització.

Continuam apostant per

una decidida voluntat

de col·laboració

amb el Govern de les Illes Balears.

Assistírem a la reunió entre

la Conselleria de «Famílies i Afers Socials»

i les entitats que presten

el Servei de «Promoció de

lAutonomia Personal

per als Infants

dentre 6 i 11 anys

amb un grau de

dependència reconegut».

Una enriquidora primera

presa de contacte que

esdevingué una posada en comú sobre

el feedback rebut,

durant aquests primers mesos

de funcionament,

per part de les famílies beneficiàries,

així com, també,

dels reptes més pròxims

del servei.

Ves al contingut