Envellints junts, sessions formatives

Projecte «Envellint Junts» | Formació: «Cap a un envelliment actiu i saludable»

Sabíeu que les persones amb altres capacitats de quaranta-cinc anys o més ja es consideren «persones majors»? Atès que, cada vegada més, comptam amb un nombre més elevat d’aquestes persones als nostres diferents serveis, Mater treballa perquè tant elles com les seves respectives famílies tenguin una millor qualitat de vida. Per aquest motiu, organitzam, en el marc del programa «Envellint Junts», la formació titulada: «Cap a un envelliment actiu i saludable».

L’esmentada formació és impartida per part de Sofía Reyes i Núria Ambròs. Ambdues són especialistes en envelliment i discapacitat. Es tracta d’una activitat participativa, en la qual es pretén xerrar de tot allò que ens preocupa- a les persones usuàries, a les famílies i als/a les professionals- en relació amb l’etapa de l’adultesa-vellesa. Els objectius són:

  • Facilitar que les famílies tinguin majors oportunitats de salut, tenint en consideració l’exercici dels seus drets.
  • Afavorir una millora de la qualitat de vida dels/de les usuaris/àries i dels seus familiars.

L’acció formativa es durà a terme a través de l’aplicació Zoom els següents dies: 20 i 27 de novembre de les 15.00 a les 18.00 hores, 22 i 23 de desembre de les 09.30 a les 12.30 hores i 4 de gener de les 09.30 a les 12.30 hores. La inscripció és mitjançant la treballadora social del Centre Ocupacional, cridant al número de telèfon 637 543 594 o enviant un correu electrònic a aquesta adreça: isla@orgmater.org.

El projecte «Envellint Junts» cerca afavorir un procés d’envelliment actiu i saludable de les persones majors amb altres capacitats intel·lectuals, així com, també, dels seus familiars, a través d’accions preventives que pretenen minimitzar i retardar el deteriorament cognitiu associat de manera natural a l’envelliment. Aquest projecte- que representa una passa més en la consolidació d’un model d’intervenció sostenible en el temps- és possible gràcies a la Fundació Sa Nostra i Bankia.

Les accions del projecte són dutes a terme i supervisades per un equip multidisciplinari baix els principis d’individualització, suport, normalització i inclusió. És a dir, l’eix d’actuació són les necessitats pròpies del/de la beneficiari/ària; al qual, els/les professionals de Mater, acompanyen mitjançant un pla d’atenció individual, seguint un enfocament centrat en la pròpia persona.

Skip to content