Taller "El meu moment vital"

Projecte «Envellint Junts» | Taller: «El Meu Moment Vital»

El taller «El Meu Moment Vital» s’engloba dintre del projecte «Envellint Junts» i va dirigit a totes aquelles persones majors de quaranta-cinc anys amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament ateses al Servei Ocupacional de l’organització. «El Meu Moment Vital» es duu a terme els matins de cada divendres des del passat 9 d’octubre i fins al pròxim 18 de desembre.

Mitjançant aquesta activitat, els beneficiaris de l’esmentat programa prenen consciència de la seva trajectòria vital i del moment de vida actual de forma vivencial i amb exercicis d’expressió i artteràpia. Alguns dels objectius específics que es treballen són els següents:

  • Facilitar canals d’exteriorització a través de l’artteràpia.
  • Promoure l’expressió verbal d’emocions i sentiments i la configuració d’un espai per compartir amb els altres.
  • Establir prioritats- d’acord amb la persona- en relació amb la seva vida.

El projecte «Envellint Junts» cerca afavorir un procés d’envelliment actiu i saludable de les persones majors amb discapacitat intel·lectual, així com, també, dels seus familiars, a través d’accions preventives que pretenen minimitzar i retardar el deteriorament cognitiu associat de manera natural a l’envelliment. Aquest projecte- que representa una passa més en la consolidació d’un model d’intervenció sostenible en el temps- és possible gràcies a la Fundació Sa Nostra i Bankia.

Les accions del projecte són dutes a terme i supervisades per un equip multidisciplinari baix els principis d’individualització, suport, normalització i inclusió. És a dir, l’eix d’actuació són les necessitats pròpies del beneficiari; al qual, els professionals de Mater, acompanyen mitjançant un pla d’atenció individual, seguint un enfocament centrat en la pròpia persona.

Skip to content