La Caixa de la Meva Vida

Projecte «Envellint Junts» | Taller: «La Caixa de la Meva Vida»

El taller «La Caixa de la Meva Vida» s’engloba dins del projecte «Envellint Junts» i va dirigit a totes les persones majors de quaranta-cinc anys amb altres capacitats intel·lectuals i del desenvolupament ateses al Centre de Dia de Mater. «La Caixa de la Meva Vida» es duu a terme des del passat 16 de novembre, conjugant l’ús de plataformes digitals amb la presencialitat i gràcies al suport, en tot moment, de l’àrea de Pedagogia d’aquest servei.

Mitjançant aquesta activitat, els/les beneficiaris/àries de l’esmentat programa poden treballar el seu procés vital de manera visual i adaptada; és a dir, a través, per exemple, d’objectes, fotografies o olors que els resultin significatius. La col·laboració de les persones que els envolten (familiars, monitors/es, amistats, etc.) és fonamental per a la recopilació d’aquells materials que seran útils i imprescindibles a l’hora de crear la caixa. Alguns dels objectius específics que es desenvolupen són els següents:

  • Facilitar la consciència- tant per part de l’usuari/ària com del seu entorn- dels vincles del/de la beneficiari/ària.
  • Identificar i diferenciar les emocions bàsiques.
  • Fomentar la capacitat d’elecció de l’individu/a en relació amb allò que és important per a ell/a.
  • Promoure l’exercici de la memòria, mobilitzant records

El projecte «Envellint Junts» cerca afavorir un procés d’envelliment actiu i saludable de les persones majors amb altres capacitats intel·lectuals, així com, també, dels seus familiars, mitjançant accions preventives que pretenen minimitzar i retardar la deterioració cognitiva associada de manera natural a l’envelliment. Aquest projecte- que representa un pas més en la consolidació d’un model d’intervenció sostenible en el temps- és possible gràcies a la Fundació Sa Nostra i Bankia.


Les accions del projecte són dutes a terme i supervisades per un equip multidisciplinari sota els principis d’individualització, suport, normalització i inclusió. És a dir, l’eix d’actuació són les necessitats pròpies del/de la beneficiari/ària; al/a la qual, els/les professionals de Mater, acompanyen mitjançant un pla d’atenció individual, seguint un enfocament centrat en la pròpia persona.

Skip to content