Els participants en una de les sessions a la sala d'informàtica

Recerca de feina i habilitats informàtiques a Mater

El domini de les eines informàtiques per la recerca de feina és bàsic, i més ara, que la pandèmia de la Covid-19 ens ha obligat a realitzar moltíssimes tasques de manera telemàtica. Per aquest motiu des de fa uns mesos impartim tallers de Recerca de Feina i Formació en les sales d’informàtica. D’aquesta manera, les persones assistents aprenen habilitats laborals a la vegada que milloren les seves competències digitals.

Els principals objectius de les esmentades sessions són:

  • Dotar als/a les participants de les habilitats tecnològiques necessàries per a la recerca d’ocupació.
  • Fomentar l’autonomia personal en aquesta matèria.
  • Incrementar les oportunitats formatives i laborals dels/ de les usuaris/àries.

Les sessions d’informàtica orientada a la recerca de feina tenen lloc setmanalment a les nostres seus de Palma i Inca i els requisits per participar són: tenir més de 16 anys i disposar del Certificat de Discapacitat Intel·lectual d’un mínim del 33%.

Gràcies a aquests tallers tan pràctics els i les participants adquireixen més autonomia per dur a terme tasques informàtiques pel seu compte.

Aquesta activitat forma part d’un programa molt més d’extens d’accions encaminades a la promoció de l’autonomia de les persones usuàries de Mater i rep el finançament de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Ves al contingut