El projecte de sensibilització, promoció i captació de voluntariat «Iguals i Diferents» rep el suport del Consell de Mallorca

El projecte de sensibilització, promoció i captació de voluntariat «Iguals i Diferents», impulsat per l’organització Mater en coordinació amb els Col·legis Sant Francesc d’Assís (CSFA), compta amb el suport del Consell Insular de Mallorca a través de la «Convocatòria de Subvencions per a dur a terme Projectes de Participació Ciutadana i d’Acció Voluntària per a l’any 2023» del Departament de «Promoció Econòmica i Desenvolupament Local». Més concretament, la iniciativa ha rebut un ajut econòmic de 2.727,27 euros.

Adreçat a mares, pares i/o tutors/es, personal docent i no docent dels CSFA i a l’alumnat de Tercer i Quart d’ESO dels esmentats centres de sa Pobla i Manacor, l’objectiu d’«Iguals i Diferents» és afavorir la consecució d’una societat més inclusiva des de la riquesa de la diferència; tot donant a conèixer Mater com a entitat dedicada a brindar suports a les persones amb diversitat funcional i oferint el voluntariat com una activitat de compromís i transformació, tant en l’àmbit personal com en la comunitat.

La Comissió d’Identitat dels CSFA va escollir «Iguals i Diferents» com a lema per al Curs Escolar 2022-2023 amb la voluntat de convertir les diferències en font d’estima, tolerància i acceptació, valorant les persones per qui són, amb les seves fortaleses i debilitats. En el marc d’aquesta proposta, el servei de Voluntariat de Mater se sumà a aquesta idea, que es presentà com una oportunitat única per crear i potenciar les sinergies existents.

D’aquesta manera, el projecte contempla la planificació de xerrades als CSFA i l’organització d’activitats conjuntes entre alumnes d’ESO i persones usuàries de Mater, específicament del Centre dEducació Especial, el Centre de Dia i l’Ocupacional. Aquestes trobades incorporen dinàmiques d’interacció cap al reconeixement de l’altre, però, també, d’introspecció cap a un mateix. A més, la metodologia emprada en totes les accions és activa i participativa.

Els Col·legis Sant Francesc dAssís (CSFA)- xarxa de la qual forma part el «Centre dEducació Especial Mater»- construeixen una comunitat estretament unida i centrada en proporcionar una educació integral, on la formació acadèmica i els valors humans són igualment importants. Al seu dia a dia, es tenen en compte conceptes bàsics per a un desenvolupament personal i social lliure, com ara la solidaritat, l’amor, el respecte, l’amistat, la innovació o l’esforç.

Skip to content