El projecte «L’aula no és l’únic lloc del món: compartim i aprenem junts/es al pati» rep el suport del programa «Palma Educa» de l’Ajuntament de Palma

El projecte «Laula no és lúnic lloc del món: compartim i aprenem junts/es al pati» del Centre dEducació Especial Mater ha rebut el suport del programa «Palma Educa» de la Regidoria d’Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma a través de les subvencions per dur a terme activitats educatives durant el Curs Escolar 2022-2023.

L’esmentat projecte planteja el pati com un espai d’aprenentatge, on és possible afavorir la sensibilització i la socialització entre iguals. El temps d’esbarjo com una oportunitat per a l’alumnat (tant de la nostra escola com d’altres centres educatius, que venen a compartir amb nosaltres moments educatius de joc i convivència) de poder-se relacionar, desenvolupant estratègies i eines i treballant capacitats i habilitats motrius i socials.

Per aquest motiu, i gràcies a «Palma Educa», s’han dotat els espais exteriors del CEE Mater de nous recursos amb la finalitat de fer-los més acollidors, engrescadors i divertits.

Els objectius generals de «Laula no és lúnic lloc del món: compartim i aprenem junts/es al pati» són:

  • Aprofitar els espais exteriors de les aules dins el mateix CEE (els patis) per poder aplicar programes educatius i crear comunitat entre els/les alumnes del nostre o d’altres centres educatius.
  • Donar suport a aconseguir les adaptacions necessàries per atendre l’alumnat NESE també en entorns externs a l’aula (entre ells, els patis).
  • Fer visible la diversitat i fomentar les accions i els espais cooperatius i inclusius per als diferents alumnes, començant pels mateixos departaments de l’escola, i, al mateix temps, amb diferents centres ordinaris; contemplant l’educació per a tots/es i amb tots/es en un mateix context.
  • Dur a terme dinàmiques cooperatives entre infants de diverses escoles, aplicant el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA).
  • Sensibilitzar a la comunitat educativa dels centres educatius ordinaris per assolir un canvi en les metodologies inclusives i en actituds positives envers l’alumnat amb diversitat funcional, fent-los partícips d’activitats compartides i aprofitant les instal·lacions de Mater (entre elles, els patis).
  • Formar a la comunitat educativa dels centres col·laboradors per dotar de coneixements, estratègies i eines necessàries per atendre l’alumnat NESE, tant dins com fora de l’aula.

Les accions dutes a terme per treballar el desenvolupament de les capacitats perceptives i de les habilitats motrius (per moure’s amb eficàcia) i per executar activitats físiques/esportives, artístiques i expressives han sigut:

  • Programar actuacions de joc dirigit o racons inclusius amb els recursos pertinents dins les zones exteriors a l’aula. Adquirir material per al joc simbòlic: casetes, bancs per cuinar o pintar, construccions…
  • Tenir present la individualitat i preferències de l’alumne.
  • Planificar activitats de pati coordinades entre aules i entre centres.
Skip to content