La flota de vehicles elèctrics de Mater creix!

Si has passat per
l’aparcament de Centre Mater,
hauràs pogut veure com,
a l’aparcament,
hi ha una nova furgoneta.
Té 9 places i cada dia,
na Romina,
la fa servir
per cobrir la ruta
de la Part Forana
i fer possible que
les persones de l’Ocupacional
que viuen arreu de l’illa
arribin a Mater Sineu.

La compra d’aquest vehicle
ha sigut possible
gràcies al finançament
de la Conselleria d’Afers Socials i Esports,
mitjançant la
«Convocatòria de subvencions
destinades a entitats privades sense ànim de lucre
per al finançament de despeses d’adquisició de
vehicles elèctrics
i d’adquisició o manteniment
d’eines informàtiques i tecnològiques
utilitzades en la prestació de serveis socials
a les Illes Balears,
amb càrrec a l’assignació tributària 
del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
per a l’any 2021».

Gràcies a l’aposta de la Conselleria
per la mobilitat elèctrica
Mater ja compta amb dues furgonetes
i un total de 16 places.

Skip to content