Professionals de la Fundació Curatelar de Mater assisteixen al segon «Congrés Estatal sobre el dret a decidir amb suports»

Professionals de Mater assistiren al

segon «Congrés Estatal sobre

el dret a decidir amb suports».

Els i les professionals que assistiren foren:

 1. La directora de
  Persones Usuàries i Famílies de Mater,
  Patricia Cornide.
 2. La coordinadora de la
  Fundació Curatelar de l’organització,
  Margalida Maria Riutort.
 3. El tècnic de la Fundació Curatelar,
  Juanma Garcia.
 4. L’alumna de Dret en pràctiques a Mater
  a través de la Clínica Jurídica de la UIB-,
  Estefanía.

El congrés fou organitzat per

Liber (Asociación de entidades de apoyo

a la toma de decisiones).

Per què es feu un segon Congrés sobre
el dret a decidir amb suports?

L’associació Liber realitzà

aquest segon congrés inclusiu

sobre el dret a decidir amb suports

per respondre a totes les preguntes

sobre la Llei 8/2021.

La Llei 8/2021 de 2 de juny
per la qual es reforma
la legislació civil i processal
per al suport de
les persones amb discapacitat
en la pràctica de l'exercici de
la seva capacitat jurídica.

El nom d'aquesta llei
és molt llarg.
Us explicarem algunes de les paraules
del títol de la llei.

La legislació civil
té a veure amb les normes sobre la família,
els contractes o els drets de les persones.
Per exemple, té a veure amb el matrimoni
o les herències.

La legislació processal
són les normes
sobre els passos a seguir
en procediments judicials,
com judicis,
o quins jutges poden jutjar
cada tipus de casos.

La capacitat jurídica
és la possibilitat que té una persona
de ser propietària
dels seus drets i obligacions
sense que ningú prengui decisions per ella.

Un suport és una ajuda.
Les persones amb discapacitat
poden necessitar ajuda
en algunes situacions.
Per exemple, quan han de fer qualque tràmit,
anar al jutjat o a un notari.

L’arribada de la Llei 8/2021

ha canviat moltes coses.

El més important és que

aquesta Llei se centra

en què les persones amb discapacitat

tenguin els suports que necessiten

per prendre les seves pròpies decisions.

Skip to content