Servei d'Orientació Professional

Servei en el qual tècnics/tècniques en Orientació Professional, psicòlegs/psicòlogues, professors/es especialitzats/ades en aquelles matèries que s’imparteixen i preparadors/es laborals brinden els suports necessaris perquè les persones usuàries de l’entitat aconsegueixin una ocupació digna. Es desenvolupen itineraris laborals personalitzats, s’organitzen accions formatives i es duu a terme «treball amb suport» a diferents empreses.

  • El Servei d’Orientació Professional de Mater funciona gràcies a «SOIB Concertació Servei dOrientació Professional», que ha sigut promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu PLUS (FSE+).

  • El Servei d’Orientació Professional de Mater a la Part Forana funciona gràcies a la participació en la convocatòria de «Més Feina», cofinançada per la Fundació “la Caixa” i el Fons Social Europeu (FSE).


Coordinadora del servei
:
Inmaculada Picornell.

Contacte: inserciolaboral@orgmater.org i/o 971 76 00 10.

On ens pots trobar? Centre Mater, Mater Sineu i Mater Inca.

Què fem?

1. Entrevista en profunditat.

El primer pas és conèixer la persona usuària per saber quines són les seves motivacions i aspiracions professionals. Aquesta entrevista també serveix per definir les habilitats, capacitats i aptituds per tal de desenvolupar un itinerari laboral personalitzat.

2. Cerca d’ofertes de treball.

Quan es coneix a la persona usuària, es defineixen quins són els llocs de treball més adients i comença la recerca d’ofertes de treball. Se’ls ensenya diferents recursos per potenciar la seva autonomia en la recerca de feina, sempre atents/es a les possibles ofertes fraudulentes.

3. El procés de selecció.

Ha arribat el moment de l’entrevista! Es prepara la trobada amb la persona usuària i se l’acompanya durant tot el procés de selecció, participant com a intermediaris/àries si és necessari. També s’està al seu costat el dia de la signatura del contracte per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir.

4. Treball amb suport.

Els començaments mai són fàcils; per això, els/les nostres professionals acompanyen a les persones usuàries durant els primers dies, i fins que sigui necessari, per garantir una adaptació exitosa. Així, reben suport sobre com desenvolupar la seva tasca, com relacionar-se amb els/les companys/es o com arribar al lloc de treball.

 

El Servei d’Orientació Professional també ofereix…

Formació

Amb l’objectiu de treballar les habilitats necessàries per accedir al món laboral, s’organitzen tallerscapacitacions i accions formatives.

Oci Adaptat

Mater ofereix un ampli programa d’activitats de lleure com excursions, viatges o suport en la recerca d’activitats d’oci per als joves del servei.

Agència de Col·locació

Des de l’any 2013, som un centre autoritzat com a Agència de Col·locació (autoritzada número: 04000000024) per part del Servei d’Ocupació Públic Estatal i, com a tals, garantim els/les treballadors/es més apropiats/ades per al lloc de feina.

Què fem?

1. Anàlisi del lloc de treball.

Vols contractar una persona amb altres capacitats intel·lectuals, però no saps quin lloc hauria d’ocupar a l’empresa? Els i les professionals us poden ajudar a definir les tasques i responsabilitats de la futura incorporació.

2. Preselecció de candidats/es.

Una vegada definit el lloc de feina, és moment de cercar a la nostra bossa de treballadors/es. Després de diverses entrevistes personals, coneixem molt bé a les nostres persones usuàries i sabem quines són les seves preferènciesaptituds i capacitats.

3. Intermediació i seguiment.

La nostra relació amb l’empresa i el/la treballador/a no ha fet més que començar. A partir d’ara ens encarregarem de seguir de prop l’evolució del treballador o la treballadora i fer d’intermediaris/àries amb l’empresa sempre que sigui necessari.

4. Treball amb suport.

Ha arribat el dia de la incorporació! Acompanyam a les persones usuàries en la seva introducció a l’empresa i estam al seu costat per ensenyar-les-hi els processos i les metodologies fins que ja no ens necessiten.

 

Incentius Fiscals

Bonificacions a les quotes a la Seguretat Social als contractes d’una durada mínima de 12 mesos, així com subvencions per a l’adaptació del lloc de treball o deduccions en l’Impost de Societats a contractes amb una durada mínima de 3 anys.

Responsabilitat Social Corporativa

Comptar amb persones amb altres capacitats a la plantilla és una bona manera d’humanitzar l’empresa i d’impulsar l’estratègia de Responsabilitat Social. A més, i sempre amb el consentiment de les empreses participants, difonem a les xarxes socials de l’organització les noves incorporacions laborals dels/de les nostres usuaris/àries.

Agència de Col·locació

Des de l’any 2013, som un centre autoritzat com a Agència de Col·locació (autoritzada número: 04000000024) per part del Servei d’Ocupació Públic Estatal i, com a tals, garantim els/les treballadors/es més apropiats/ades per al lloc de feina.

Skip to content