Persones i Famílies

Mater ofereix molt més que una alternativa a la casa familiar, ofereix una autèntica llar. En entorns afectius i càlids, l’organització posa a disposició de les persones ateses una oferta adequada a cada una d’elles en funció de les seves capacitats i autonomia. En tots els casos, no obstant això, els/les usuaris/àries segueixen uns programes individualitzats que garanteixen el seu ajustament personal i social, així com, també, reben orientació psicològica quan esdevé necessari. Per la seva part, les famílies poden sol·licitar suport i ajuda en tot moment per tal d’assegurar una adequada integració familiar i social.

Skip to content