Tornen les sortides de «Mou-T amb Mater» d’Orientació Professional

«Mou-T amb Mater»

és un projecte

d’Orientació Professional.

Un pic al mes,

es realitza una sortida

amb les persones usuàries del servei

que desitgin participar

per conèixer els punts

i edificis d’interès de Palma,

així com, també,

les principals zones de la ciutat

on poden entregar els seus currículums.

En aquesta ocasió,

usuaris/àries d’Orientació Professional

i alumnes de Formació Dual

visitaren les seus

d’alguns serveis

del Ministeri dInclusió, Seguretat Social i Migracions,

la Conselleria de Famílies i Afers Socials

i l’Ajuntament de Palma.

Una seu és
el lloc
on té el seu domicili
una entitat
de qualsevol tipus.

Les persones usuàries

situaren aquestes institucions

i descobriren la feina que fan.

Una institució és
una organització o sistema,
en general, de caràcter públic.

T’agradaria rebre

més informació?

Posa’t en contacte

amb nosaltres aquí:

Skip to content