Som Escola

Un Centre d’Educació Especial?

Concertat amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears, el Centre d’Educació Especial Mater és una escola per a nins, nines i joves que necessiten una adaptació curricular específica. Es treballen les habilitats acadèmiques conjuntament amb l’autonomia personal per aconseguir que els i les alumnes siguin persones integrades en el seu entorn.

Escola amb més de 57 anys d’experiència

 • Som part de Mater; una organització- fundada l’any 1964- que atén de forma integral a persones amb diversitat funcional, fent front als diferents desafiaments que es presenten en la seva vida diària, des del naixement i durant tota la seva trajectòria vital, i procurant serveis de qualitat.
 • Mater aposta per millorar la qualitat de vida de les persones, tot promovent l’assoliment d’una vida tan plena i autònoma com sigui possible, des del respecte a la seva dignitat, intimitat i dret a ser diferent.
 • Educam en valors. Som un més de la xarxa d’escoles CSFA (Centres Sant Francesc d’Assís) i, com a tals, adoptam i transmitim valors com la misericòrdia o l’amor per la natura, la cura del medi ambient i el respecte a tots els éssers vius.
 • Ens formam. Aprenem. Innovam. I construïm des de l’experiència que ens donen els més de 57 anys d’història, sempre amb la il·lusió del primer dia.
 • Riquesa d’experiències, coneixements, materials i programes.

Atenció integral i personalitzada per a cada alumne/a

 • A Mater sabem que totes les persones tenim capacitats i potencialitats. La nostra feina és descobrir quines són i desenvolupar-les. Per aconseguir-ho, res millor que una atenció personalitzada i un enfocament integral.
 • El nostre horari lectiu és de 9 a 14 hores, tot i que l’alumnat pot quedar al centre fins a les 16 hores. Durant l’horari lectiu l’alumnat treballa les diferents competències bàsiques (autonomia, creativitat, comunicació…) i aquelles persones que ho necessiten reben sessions de psicologia, logopèdia o fisioteràpia.
 • Ens importa el benestar de cada alumne, i, per extensió, de la seva família. El departament de Treball Social ofereix orientació, recursos i suport emocional sempre que sigui necessari. A mes, el/la tutor/a manté una comunicació fluida amb les famílies.
 • Els i les nostres alumnes tenen entre 3 i 21 anys. Aquí els nivells són més flexibles i no responen a una edat concreta, sinó a les necessitats de cada persona. Al finalitzar l’etapa escolar, l’alumne pot continuar en altres serveis de Mater com el Centre de Dia, l’Ocupacional, Formació Dual o Formació i Inserció Laboral. En tots els casos, la coordinació entre serveis és total i la transició es fa adaptant-se a les necessitats de cada persona.

Compromís amb la qualitat i professionalitat d’un equip multidisciplinari

A més de tot l’equip de mestres i auxiliars tècnics, a Mater comptam amb especialistes en Psicologia, Logopèdia, Fisioteràpia i Salut que, dins l’horari lectiu, ofereixen sessions setmanals individuals a l’alumnat que ho necessita. Aquest equip d’especialistes també assessora a la resta del personal docent i treballen en completa coordinació.

Instal·lacions adaptades, amplis espais exteriors, jardins i piscina coberta

 • Instal·lacions adaptades per a l’alumnat amb mobilitat reduïda.
 • L’escola de Mater compta amb una piscina coberta, nombrosos espais exteriors i jardins amb acolorides zones ombrejades i nous gronxadors adaptats per a nins i nines amb diversitat funcional. A sabre: 5 patis i un hort. Això ens permet aprofitar, ara més que mai, totes les bondats dels espais exteriors per a la realització de diferents activitats.
 • Renovació total de les aules per a l’alumnat del Centre d’Educació Especial amb diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Uns espais segurs, moderns i bonics, capaços de donar una resposta òptima a les seves necessitats. “Estam xerrant de quelcom més que d’espais segurs, moderns i bonics: estam xerrant d’un alumnat més autònom, més motivat i més segur de si mateix. En definitiva, de més qualitat de vida, de més felicitat”. El «Projecte TEA» presenta un disseny específic que aporta a l’alumnat una major sensació de seguretat, fomenta la seva independència i, a la vegada, li proporciona una estimulació positiva adequada. Per aquest motiu, es compta, entre d’altres, amb un bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, una aula amb estacions de treball individuals i aïllades i una zona d’autorelaxació, on l’alumne pot aïllar-se del context, situació i/o persones que li produeixen estrès.

  Per altra banda, tenint en consideració les característiques de l’alumnat amb TEA, s’han utilitzat materials similars, d’aspecte, a la fusta i amb acabats representatius de la naturalesa (amb el fi d’aportar calidesa i familiaritat) i colors neutres, prioritzant els verds i blaus. Els espais estan insonoritzats, les finestres són grans (ja que es descartà la instal·lació dels tradicionals fluorescents i s’optà per la llum natural atenuada) i les aules estan equipades amb pantalles digitals.

Metodologies innovadores i recursos tecnològics i programes especialitzats

Creiem en l’escola inclusiva

 • Sempre que tenim l’oportunitat engegam o participam en projectes en col·laboració amb altres escoles. Per exemple, som un dels centres pioners en l’aplicació de la metodologia «Aprenentatge i Servei» juntament amb Sant Josep Obrer. Altres iniciatives inclusives són «Sons de Barri» o la coral inclusiva, on la música té un paper protagonista.
 • Comptam amb diverses modalitats d’escolarització que faciliten la inclusió, és el cas de les aules específiques que tenim a
  altres escoles (ASCE) o de l’educació combinada, en què l’infant acudeix a dos centres educatius a la vegada, uns dies al nostre i altres a una escola ordinària.

Aplicació del mètode TEACCH

L’estructuració física de l’entorn i l’ús d’agendes, horaris i sistemes de treball, desenvolupant materials visualment clars i organitzats, són els
components centrals d’aquesta proposta. El control de l’ambient, els espais i materials ha demostrat ser efectiu per desenvolupar habilitats.
La idea principal és fer servir suports visuals en les activitats per fomentar la independència i destreses necessàries. La finalitat: aconseguir alumnes més capaços de realitzar autònomament les tasques proposades, a l’aula i en la seva vida diària.

Apostam per les noves tecnologies dins l’aula

Són una eina molt útil quan es fan servir de manera adient. Enguany hem començat a implantar les pissarres digitals, el pròxim curs ja estaran instal·lades a moltes de les aules. D’altra banda, no volem que les noves tecnologies siguin una barrera, de cap de les maneres. Per aquest motiu, comptam amb dispositius accessibles que ens ajuden a reduir la bretxa digital. Un exemple és la tecnoogia «Tobii», que permet que les persones amb escassa mobilitat puguin usar l’ordinador amb la mirada.

L’esport com a eina d’inclusió

Mater compta amb un Club Esportiu format per persones dels diferents serveis de l’entitat: una agrupació d’esportistes de totes les edats que
practiquen natació, atletisme, bàsquet, petanca o tennis. Al nostre club esportiu tothom és benvingut, tant l’alumnat que té ganes de competir i superar-se, com aquells/es que practiquen esport com una afició més.

En definitiva, el Club Esportiu esdevé una gran oportunitat per fer noves amistats, tant de Mater com d’altres equips, i passar-ho bé practicant un oci saludable. El Club Esportiu Mater consciencia de la importància de l’activitat física i esportiva per al benestar físic, psíquic i social, dona a conèixer les diferents opcions amb les quals compten les persones amb diversitat funcional, en fomenta la seva pràctica i transmet els valors d’esforç, autosuperació, treball en equip i empatia.

Programes que marquen la nostra essència com a escola

TAVAIL

Per aquells/es joves que acaben la seva escolarització obligatòria, Mater compta amb programes específics del Departament de Transició a la Vida Adulta – Inserció Laboral (TAVAIL) del Centre d’Educació Especial, en els quals els/les alumnes treballen habilitats d’autonomia personal, integració social i orientació laboral. La finalitat és que puguin assolir, en un espai adient, integrador i normalitzador, una formació més pràctica i enfocada cap a una futura sortida en el mercat de treball.

Coeducació

Sensibilització i formació del claustre.
Una de les principals activitats organitzades per part de la Comissió CoeducaMater del CEE per aquest curs escolar: «10 mesos, 10 dones».
Mitjançant la fixació d’un calendari coeducatiu, es pretén donar visibilitat a dones referents en camps de feina, generalment i tradicionalment,
masculinitzats i que, a més, tenen un ferm compromís amb la igualtat de gènere. Així, l’alumnat té la possibilitat de conèixer la professió i vida de diferents perfils de dones (periodista, militar, enginyera, esportista d’elit, política, científica, etc.).

Art

 • Per exemple, teatre. El teatre és una possibilitat educativa i motivadora més que el col·legi recull dins el seu disseny curricular. Inscrits a la Mostra de Teatre Escolar.
 • Projecte “Junts Sonam Millor” amb l’Escola Municipal de Música de Palma.
 • Projecte “Coral Inclusiva”. En col·laboració amb el Col·legi Sant Josep Obrer de Palma.

Aprenentatge i Servei

 • Projecte en col·laboració amb el Col·legi Sant Josep Obrer de Palma.
 • Es facilita l’aplicació d’allò que s’aprèn en una acció comunitària, es millora l’entorn i es fan més significatius els aprenentatges. Les accions per a la millora de l’entorn els permet tenir una experiència d’inclusió en la comunitat, reforçant les xarxes socials i el capital social.

Centre de Recursos: assessorament, orientació i formació

Experiència que traspassa els mur de la nostra escola. Assessoram, formam i compartim bones pràctiques amb la resta de serveis de
Mater, amb altres escoles i entitats i també amb l’Administració: som el que ara es coneix com un centre de recursos.

Skip to content